خانه > درباره ما

تاريخچهطرح کلی برند ایمویی

سادگی, زیبایی و پایداری در سبک زندگی‌

ایمویی معتقد است زیبایی حدود نمی شناسد و یک طراحی مناسب ارائه دهنده‌ی یک رابطه‌ی حسی ست.  الهامات ما نشأت گرفته از سبک‌های دیجیتال و سنتی, توأم با هم هستند و در حین طراحی نیز به برقراری ارتباط با احساسات توجه شده است. امید داریم بتوانیم سبکی از یک زندگی ساده, زیبا و ‍‍پایدار را با شما به اشتراک بگذاریم. 

فرهنگ 
ایمویی علاقه‌مند است فکر و طرح کلی‌اش را  در ارتباط  با محصولات به اشتراک بگذارد:
-نزدیک به خود
-نزدیک به یکدیگر 
و نزدیک به طبیعت
تأکید ما بر ساختن انجمنی‌ست که مبتنی بر قدرشناسی و احترام به جهان و محیط زیست است.

گروه و اعضای ایمویی
ایمویی فضایی مناسب و فرح‌‌بخش را برای اعضایش به وجود می‌آورد. از دیدگاه ما فعالیت‌های فردی و گروهی هر دو قابل تقدیر هستند. ما مشوق برقراری ارتباط , اشتراک گذاری و ابداعات هستیم تا بدین وسیله هر یک از اعضا بتوانند از رسیدن به اهداف کاریشان احساس رضایت و خشنودی کنند. 

ایمویی و محیط زیست
به عنوان بخشی از *تولیدکنندگان جهانی ایمویی به صورت فعال به دنبال محرکی‌‌‌ست میان محیط زیست و انسان‌ّ‌. ایمویی تنها با کار‌پردازان و تولیدکنندگانی همکاری می‌کند که امنیت محصول و ماتریال را در ارتباط  با مشتری و محیط زیست تضمین می‌کنند. کیفیت محصول و حفظ استاندارد‌َّ‌ّها برای ما حائز اهمیت است. ایمویی به دنبال  ‍پیشرفت در تکنولو‌ژی برای استفاده بهینه از انرژی و ماتریال است و همچنین در راستای ترغیب محصولات و ابداعات سبز به همکاری با سازمان‌های محیط زیستی پرداخته است.